Architektūrinis ir istorinis LDK paveldas: pilys, rezidencijos, šventyklos

 • Gardino raj.
 • Augustavo kanalas. Nemnovo šliuzas
 • Gardinas. Jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia
 • Gardinas. Brigitiečių vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia
 • Gardinas. Bernardinų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia
 • Gardinas. Pranciškonų vienuolynas ir Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčia
 • Gardinas. Bazilijonių vienuolynas ir Švč. M. Marijos Gimimo cerkvė
 • Gardinas. Didžioji (Choralinė) sinagoga
 • Gardinas. Šv. Boriso ir Glebo cerkvė
 • Gardinas. Pilių kompleksas
 • Gardinas. Stepono Batoro miesto rūmai (namas)
 • Gardinas. Masalskių namas
 • Gardinas. Chreptavičių rūmai
 • Gardinas. Garadnicos kompleksas
 • Gardinas. “Augustavo” dvaro sodyba
 • Gardinas. Stanislovavo Poniatovskio užmiesčio rezidencija
 • Gardinas. Panemunės dvaro sodyba
 • Odelskas. Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia
 • Sviatskas. Valavičių dvaro sodyba